Suunnittelu

Perustukset

Seinät

Yläpohja ja vesikatto

Ikkunat

Ympäristötekniikka

Lämmitys-, lvi- ja aurinkojärjestelmät
Tuulivoima vs. aurinkosähkö
Tekninen tila
Ilmanvaihto
Normatherm-vesitakka
Muut tulisijat
Mittaustulokset
Aurinkolämpö

Mittaustulokset

Passiivitalon laadunvarmistus ja kulutusseuranta

Ilmatiiviysmittauksissa käytetään eri valmistajien laitteita- varovaisuutta tarvitaan! Ks. mittausinsinöörin kommentti!


Painetestin tekemiseen käytettävä laite

Passiivitalon ilmanpitävyys varmistaa kaksi asiaa: mahdollisimman pienen energiankulutuksen ja samalla vähennetään tai eliminoidaan riski rakenteiden kosteusvaurioista. Kun kostean ja lämpimän sisäilman kulkeutuminen rakenteisiin estyy, niin ei synny kosteusongelmikaan.

Ilmanpitävyys varmistetaan huolellisella rakentamisella , sopivilla yksityiskohdilla ja lopuksi testaamalla tehty työ. Painetesti n50 eli Blower Door Test kertoo, kuinka paljon ilmaa liikkuu hallitsemattomasti talon ilmaapitävän vaipan läpi 50 Pascalin ali- ja ylipaineessa. Testissä käytetty paine-ero on kova, sillä koneellinen ilmanvaihto aiheuttaa tavanomaisesti noin 5 Pascalin alipaineen taloon.Comments


Add your comment

Title:

Write numbers to textfield(without spaces) : 49 a
112233
nd 57

Comment:


Your name: