Suunnittelu
Kokemuksia ja ajatuksia
Energiatodistus

Perustukset

Seinät

Yläpohja ja vesikatto

Ikkunat

Ympäristötekniikka

Lämmitys-, lvi- ja aurinkojärjestelmät

Suunnittelu

Suunnittelu ja luonnokset

Rakennushankkeen suunnittelu aloitettiin varsinaisesti vuoden 2007 keväällä. Alkuvaiheessa kerättiin huomattava määrä eri talovalmistajien esitteitä, joiden perusteella todettiin markkinoilla olevan kiinnostavia vaihtoehtoja. Rakentamisen tekniikasta, elinkaariajattelusta tai ekologisista kysymyksistä ylipäänsä oli yllättävän vähän tietoa tarjolla.Saksan- ja englanninkielisistä lähteistä löytyi erilaisia ja syvällisempiä lähestymistapoja rakentamiseen, joiden perusteella ryhdyttiin hakemaan tarkemmalla haulla suunnittelijoita ja toteuttajia hankkeeseen. Luonnosvaiheessa käytettiin yhden suomalaisen ja yhden saksalaisen arkkitehdin apua.Varsinaisiin piirustuksiin päästiin pääsuunnittelijan kanssa, jolla oli valmius toimia useissa eri rooleissa projektin aikana. Koskelan Paavo on raahelaisia rakennusalan osaajia, joten käytännönkin tasolla työ sujuu paremmin, kun rakennuttajan oma mies on lähellä!

Tarjouspyyntövaihe

Tarjouspyyntövaihe osoitti kotimaisilla tarjoajilla olevan vielä kehittymisen varaa; lukuisista pyynnöistä saatiin muutamia tarjouksia. Yksi tarjous vastasi tarjouspyyntöä sillä tavalla kuin sitä toivottiinkin. Loppujen lopuksi valinta kallistui täysin omajohtoiseen projektiin ja täystiilirakenteeseen. Kotimainen  Tiileri Oy  vakuutti pitkäaikaisella tiiliosaamisellaan ja palvelullaan. Tavanomaisista tiilistä muurattu rakenne edellyttää lämmöneristeen asentamista julkisivu- ja siäkuorimuurauksen väliin. Erilaisia tiilirakentamisen vaihtoehtoja toki löytyy, mm. kennotiilet , mutta ne eivät oikein pääse samoihin U-arvoihin kuin mitä saavutetaan eristeen avulla.

Lukemisen arvoisia teoksia

Ekologiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen perehtyville suosittelen ainakin Pekka Leppäsen ja Bruno Eratin kirjoja; ne toimivat oivallisina aiheeseen johdattelijoina ja antavat kokemuksia teorian tueksi. Oman rakennusprojektin päälinjat syntyivät Leppäsen ja Eratin teosten myötä; teokset löytyvät helposti mm. täältä.Comments

Suunnittelemassa passiivitaloa?
Anonymous  02.01.2009 01:07
olisi kiva kuulla kaikista niistä projektteista, joita Suomessa viritellään-kuka ja missä ja millä periaatteella?

Taloa suunnitellaan
Nippe  10.05.2010 08:49
Helpoimman kautta, Teijo-Talon systeemillä. Paljon on vielä mietittävää ja selvitettävää, vaikka rakentaminen jääkin muille. Koska ratkaisut ovat vielä auki monilta osin ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, en erittele tässä mitään vielä. Ehkä elokuussa 2010 olen valmis kertomaan lisää.


Add your comment

Title:

Write numbers to textfield(without spaces) : 19 a
112233
nd 20

Comment:


Your name: